26/5/18

Γυαλιστερή γύρη μπλοκάρει τα πλαίσια του κάτω ορόφου

Η αποθηκευμένη από τις μέλισσες γύρη όταν απέχει κάποια απόσταση από το γόνο δεν καταναλώνεται. Οι μέλισσες τοποθετούν στα κελιά με τη γύρη και μέλι οπότε αυτή αποκτά γυαλιστερή εμφάνιση. Η γύρη αυτή είναι καλή, δεν έχει χαλάσει και  εάν τοποθετηθεί κοντά στο γόνο καταναλώνεται άμεσα από τις μέλισσες.

Σε διόροφα μελίσσια όπου η βασίλισσα μετακινήθηκε στο πάνω πάτωμα, οι μέλισσες τοποθετούν στα πλαίσια του κάτω ορόφου αποκλειστικά γύρη. Επειδή τα πλαίσια με τη γύρη αυτή βρίσκονται μακριά από τον γόνο, οι μέλισσες την αποθηκεύουν τοποθετώντας λίγο μέλι στην επιφάνειά της.
Αυτή η συμπεριφορά των μελισσών να μπλοκάρουν με γύρη τον κάτω όροφο είναι και αποτέλεσμα της άκαιρης τοποθέτησης ορόφων.

 Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνει αναστροφή των πατωμάτων. Εάν χρειάζεται να διατηρηθούν τα πλαίσια με την γύρη εκτός κυψέλης για ένα χρονικό διάστημα (μέχρι το φθινόπωρο) τοποθετούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

24/5/18

Η άσκηση της μελισσοκομίας στο δάσος

Με δεδομένη την μείωση των φυσικών επικονιαστών εξ’ αιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αλλά και της κλιματικής αλλαγής, η μελιτόεσσα μέλισσα Apis melliferaαποτελεί πια έναν από τους σημαντικότερους ρυθμιστές στην προστασία τόσο των αγροτικών όσο και των δασικών οικοσυστημάτων.
Η σχέση των δασών με τις μέλισσες και την μελισσοκομία είναι επ’ αμφοτέρω επωφελής.
Στην χώρα μας, ποσοστό 70% της ετήσιας παραγωγής μελιού (~15.000 τν), παράγεται σε δασικές περιοχές, όταν ο αντίστοιχος Μ.Ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 50%. Εκτός όμως από την παραγωγή μελιού, και με δεδομένες τις αλλαγές, που ήδη διαφαίνονται στις κλιματικές συνθήκες, η μεταφορά ή διαμονή των μελισσιών σε δασικές περιοχές, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιβίωσης και παραγωγικότητας, καθώς,
✓ δεν υπάρχει κίνδυνος δηλητηριάσεων από την χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών,
✓ παρατηρείται συγχρονισμός των κλιματολογικών συνθηκών και των ανθοφοριών με τον βιολογικό κύκλο του μελισσιού,
✓ η ανθοφορία κατά το καλοκαίρι είναι άφθονη σε αντίθεση με τις πεδινές περιοχές,
✓ η διαχείμανση των μελισσιών στο βουνό προκαλεί διακοπή της ωοτοκίας της βασίλισσας, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την «ξεκούραση» των βασιλισσών, όσο και των εργατριών, την μικρότερη επιβάρυνση στο ισοζύγιο του μελισσιού και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση όλων των πηγών μελιού της ερχόμενης μελισσοκομικής χρονιάς.
Αντίστοιχα η παρουσία των μελισσιών στο Δάσος βοηθά και εν πολλοίς καθορίζει:
✓ Διατήρηση της βιοποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας. Το 65%των φυτών συνολικά και ιδιαίτερα το 86% των δασικών ειδών επικονιάζονται από μέλισσες,
✓ Παραγωγή φρούτων, καρπών, σπόρων,
✓ Μέσω της επιβίωσης των φυτικών ειδών, π.χ. των αγριοτρίφυλλων, βελτίωση τη γονιμότητα του εδάφους.
Η Μελισσοκομία λοιπόν προστατεύει, εμπλουτίζει, και αναβαθμίζει τα δασικά οικοσυστήματα, διατηρώντας και βελτιώνοντας την βιοποικιλότητά τους όσο αφορά στην χλωρίδα, όσο και στην πανίδα.
Παράλληλα και με γνώμονα το γεγονός ότι μόνο η σύμπηξη του δάσους με την οικονομική πραγματικότητα των κατοίκων που ζουν γύρω του, θα μπορέσει να τα προστατεύσει στο διηνεκές, η άσκηση της Μελισσοκομίας στα δασικά περιβάλλοντα:
✓  Δίνει την δυνατότητα αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανεργίας. Δίνει στον άνθρωπο χρήματα, τρόφιμα, φάρμακα, προϊόντα που διευκολύνουν την καθημερινότητα (π.χ. κερί).
✓  Επηρεάζει την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, γνωριμίας κι ανάπτυξη σχέσης σεβασμού με το περιβάλλον, ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης.
✓  Βελτιώνει την ψυχολογία και την κοινωνικότητα, μέσω της χαράς της δημιουργίας και την ενδυνάμωση της θέσης του ανθρώπου ως «κομμάτι» ενός συνόλου.
Τελικά βοηθά στην αποτροπή της φυγής των ανθρώπων από τον τόπο τους, την γνωριμία και στροφή τους στις ρίζες τους και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη σεβασμού και αγάπης για το δάσος, απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία αυτού.
Η άσκηση της Μελισσοκομίας λοιπόν πρέπει να πάρει τη θέση της στα Διαχειριστικά Σχέδια των Δασικών Οικοσυστημάτων
➢  Προγράμματα εκμετάλλευσης μελιτοεκκρίσεων των δασικών ειδών, μελέτη της μελισσοαπόδοσης – μελισσοχωρητικότητας.
➢  Χωροθέτηση περιοχών άσκησης μελισσοκομίας και ιδιαίτερα σε ορεινούς όγκους που δέχονται μεγάλη οικιστική ή άλλη πίεση.
➢  Συνεργασία μελισσοκομικών φορέων με τα δασαρχεία για αναδασώσεις, διάνοιξη δρόμων, σηματοδότηση, πρόληψη ή/και αντιμετώπιση πυρκαγιών.
➢  Εκπαίδευση των μελισσοκόμων στις αρχές και στα προαπαιτούμενα άσκησης της Μελισσοκομίας σε δασικές περιοχές.
➢  Δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων.
➢  Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και γνωριμίας, ιδιαίτερα των παιδιών, με την κοινωνία των μελισσών.
Η ενεργός διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί σημαντικό εργαλείο διατήρησης του αγροτικού τοπίου, για την καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας και τη συμβολή στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Αυτό αποτελεί σημαντική βάση για την τόνωση του δυναμισμού πολλών περιοχών και για την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας.

Γούναρη Σοφία
Εργ. Μελισσοκομίας, ΙΜΔΟ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,
sgounari@fria.gr
επικοινωνία:periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

22/5/18

Τα σήματα της κινητής τηλεφωνίας σκοτώνουν τις μέλισσες

Ενα πράγμα που αρέσκονται να κάνουν οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι να τρώνε.Στην πραγματικότητα έχουν ανάγκη να τρώνε.Δυστυχώς ενα άλλο πράγμα που αρέσκονται οι άνθρωποι να κάνουν είναι να μιλούν στο κινητό τους.
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη οι δύο αυτές συνήθειες των ανθρώπων ευρίσκονται σε αντίθεση εξ΄αιτίας της επιρροής των σημάτων της κινητής τηλεφωνίας σε ένα βασικό παράγοντα,της διατροφής μας,τις μέλισσες.
Ο ερευνητής Daniel Favre του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ελβετίας,ανακάλυψε ότι τα ασύρματα σήματα προκαλούν στις μέλισσες αποπροσανατολισμό που τις οδηγεί τελικά στον θάνατο.
Η ομάδα του Favre διεξήγαγε 83 ξεχωριστά πειράματα με τα οποία δοκίμασε τις αντιδράσεις των μελισσών σε ένα κοντινό τους κινητό τηλέφωνο.Η ομάδα ανακάλυψε ότι οι μέλισσες έκαναν 10 φορές πιο πολύ θόρυβο όταν το κινητό έκανε κλήση η δεχόταν κλήση από ότι όταν ήταν κλειστό η σε αναμονή.
¨Οπως αναφέρει η Fast Company αυτός ο θόρυβος είναι σημάδι ότι οι μέλισσες θα εγκαταλείψουν την κυψέλη.Οταν όμως η αντίδραση προκαλείται απο το σήμα της κινητής τηλεφωνίας οι μέλισσες σαστίζουν δραματικά.
Ο θόρυβος που προαναφέραμε οτι κάνουν οι εργάτριες δεν είναι συχνό φαινόμενο και όταν συμβαίνει το μελίσσι δεν είναι σε διαδικασία σμηνουργίας.Η πρόκληση του θορύβου και της αναστάτωσης των εργατριών του σμήνους απο την επιρροή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων των κινητών τηλεφώνων μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες, κυρίως, την απώλεια μελισσιών απο ανεπιθύμητες σμηνουργίες.
Η δραματική απώλεια μελισσών είναι θέμα που μας αφορά όλους μας καθόσον οι μέλισσες επικονιάζουν το 70% των φυτών απο τα οποία προέρχεται η τροφή μας.
Η μελέτη του Favre επιβεβαιώνει μια αναφορά του 2008 η οποία έδειχνε ότι οι μέλισσες δεν επέστρεφαν στην κυψέλη εαν ένα κινητό τηλέφωνο τοποθετείτο εκεί κοντά και η οποία πυροδότησε την θεωρία ότι τα ασύρματα σήματα δημιουργούν το πρόβλημα.
Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ευθύνονται για την κατακόρυφη μείωση του πληθυσμού των μελισσών,όπως η χρήση του clothiandin ενός φυτοφάρμακου που χρησιμοποιείται στούς σπόρους του καλαμποκιού.
Η μελέτη του Favre όμως δείχνει ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου παίζει σημαντικό ρόλο στο τρέχον ολοκαύτωμα των μελισσών.

Την πλήρη μελέτη μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

19/5/18

Η ανάγκη των μελισσών για νερό

Εξασφάλιση  νερού  στις  μέλισσες        

 
Η εξασφάλιση νερού στις μέλισσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη ανάπτυξη του μελισσιού και μία καλή παραγωγή. Η ωοτοκία της βασίλισσας και η επέκταση της γονοφωλιάς επηρεάζεται άμεσα από την επάρκεια νερού στην κυψέλη. Οι μέλισσες μπορούν για ένα διάστημα να εκθρέψουν γόνο χωρίς να έχουν στη διάθεσή του γύρη, μετακινώντας πρωτείνες από άλλα σημεία του σώματός τους προς τους αδένες παραγωγής βασιλικού πολτού, δεν μπορούν όμως να εκθρέψουν γόνο χωρίς νερό. Το νερό είναι απαραίτητο στις μέλισσες για :      
τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της φωλιάς
 την αραίωση του μελιού ή του πυκνού σιροπιού, που τους δίνεται ως τροφοδότηση, ώστε να παρασκευάσουν το μίγμα με το οποίο ταίζουν τον γόνο
να διαλύσουν την κρυσταλλική ζάχαρη ή το ζαχαρωμένο μέλι
να διατηρήσουν τη σχετική υγρασία μέσα στ κελί στα επιθυμητά επίπεδα, ώστε να μπορέσει το ωό που ωοτοκεί η βασίλισσα να εκκολαφθεί και να μην αποξηρανθεί
 να επιβιώσουν ως οργανισμοί, καθώς όπως και στον άνθρωπο το 60% του όγκου του σώματός τους αποτελείται από νερό.
 Συμπεριφορά των μελισσών κατά τη συλλογή νερού :
       
  Σε κάθε μελίσσι υπάρχει μία εξειδικευμένη ομάδα μελισσών, που ασχολείται αποκλειστικά με τη συλλογή και μεταφορά νερού στην κυψέλη. Οι μέλισσες αυτές το 70% του νερού που συλλέγουν και μεταφέρουν στον πρόλοβό τους, σε οικιακές μέλισσες, οι οποίες με τη σειρά τους παίζουν τον ρόλο των αποθηκών νερού. Το υπόλοιπο νερό (30%) περνά στ κυρίως στομάχι της ‘νεροκουβαλήτρας’ μέλισσας. Ένα μικρό μέρος χρησιμοποιείται και το υπόλοιπο αποβάλλεται με τα περιττώματα.            Όταν οι εργάτριες μέλισσες έχουν ανάγκη για νερό μπορούν να πετάξουν ακόμα και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, από εκείνες στις οποίες πετάνε για να συλλέξουν νέκταρ. Ιδιαίτερα κατά τους μήνες Μάρτιο - Μάιο, οπότε και αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς η γονοφωλιά και οι ανάγκες για νερό είναι μεγάλες, μπορούν να πετάξουν και σε θερμοκρασία 7°-10° C .            Οι μέλισσες συλλέγουν νερό θερμοκρασίας 18°-32° C , ενώ αγνοούν νερό θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 36° C . Επίσης προτιμούν νερό με αλάτι, όταν όμως η περιεκτικότητα του αλατιού στ νερό ξεπεράσει το 1%, τότε οι μέλισσες δεν το συλλέγουν.

Οι ανάγκες ενός μελισσιού σε νερό :  
        Οι μέλισσες ενός μελισσιού συλλέγουν περίπου 0,5 του λίτρου νερό ανά ημέρα. Σε ζεστές ημέρες  η ποσότητα αυτή μπορεί να φτάσει τα 2 λίτρα, ενώ έχει υπολογιστεί ότι όταν επικρατεί καύσωνας ένα μελίσσι μπορεί να συλλέξει έως και 5 λίτρα νερού την ημέρα.            Μία συλλέκτρια νερού κάνει 56 περίπου ταξίδια ανά ημέρα, τα οποία μπορούν να γίνουν και 100, σε ημέρες εντατικής συλλογής νερού. Το κάθε ταξίδι διαρκεί περίπου 3-10 λεπτά και το κάθε φορτίο αρκεί για 20 περίπου προνύμφες

Ποτίστρες νερού :Το νερό μπορεί να δοθεί στις μέλισσες είτε απ’ ευθείας, με τροφοδότες μέσα στην κυψέλη, είτε με εξωτερικούς τροφοδότες.

Α. Εσωτερικοί τροφοδότες νερού :            Η τοποθέτηση νερού μέσα στην κυψέλη βοηθά ιδιαίτερα κατά τις πολύ ζεστές ημέρες, ώστε να μην μειωθεί ο ρυθμός ωοτοκίας της βασίλισσα, να διατηρηθεί ο πληθυσμός του μελισσιού και να αυξηθούν οι αποδόσεις του. Ιδιαίτερα απαραίτητο είναι το νερό μέσα στην κυψέλη, όταν τα μελίσσια μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, με φορτηγά, πλοία κ.α. και πρόκειται να παραμείνουν κλειστά για πολλές ώρες, ή όταν πρέπει να παραμείνουν κλειστά λόγω αεροψεκασμών.    
Νερό μέσα στην κυψέλη μπορεί να τοποθετηθεί με :
     άδειες κηρήθρες που γεμίζονται με νερό και τοποθετούνται στις πλαϊνές θέσεις
     τροφοδότες εισόδου, ατμοσφαιρικής πίεσης τύπου  Boardman
     τροφοδότες οροφής, προσαρμοσμένοι στ εσωτερικό καπάκι, τύπου Miller
     τροφοδότης πλαίσιο, που τοποθετείται στις ακριανές θέσεις της κυψέλης
     σφουγγάρι εμποτισμένο με νερό, που τοποθετείται στην κυψέλη από την είσοδο.
 Β. Εξωτερικοί τροφοδότες νερού :            Οι τροφοδότες αυτοί πρέπει να είναι φτηνής κατασκευής και να παράσχουν στις μέλισσες άφθονο, τρεχούμενο και ανανεούμενο νερό. Θα πρέπει να διαθέτουν ένα υλικό, το οποίο να κατακρατά νερό, ώστε να μπορούν από εκεί οι μέλισσες να ρουφούν νερό και να μην πνίγονται.            Δοχεία ανοιχτά, που αφήνονται να γεμίσουν νερό από τη βροχή ή από τον μελισσοκόμο, αποτελούν μόνιμη πηγή μολύνσεων για τις μέλισσες, καθώς πέφτουν σ’ αυτές περιττώματα μελισσών ή πουλιών και άλλες ακαθαρσίες, ενώ οφείλονται και για τον πνιγμό πολλών από αυτές.             Οι μέλισσες συλλέγουν ευχάριστα νερό θερμοκρασίας 21°-27° C . Για το λόγο αυτό τροφοδότες νερού που τοποθετούνται στην ύπαιθρο, την άνοιξη πρέπει να τοποθετούνται σε μέρος που να λιάζονται, ενώ αντίθετα το καλοκαίρι θα πρέπει να σκιάζονται.            Ως εξωτερικοί τροφοδότες νερού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν :
συσκευή ορού, που χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία, η οποία προσαρμόζεται σε ένα δοχείο με νερό ώστε να αφήνει λίγο-λίγο το νερό να ποτίζει ένα σφουγγάρι, ή άλλο υλικό που μπορεί να κατακρατά νερό. Οι μέλισσες ρουφούν νερό δεν πίνουν
βαρέλι λαδιού με βρύση. Το νερό θα πρέπει να κυλά από τη βρύση σε μια σχετικά μεγάλη επιφάνεια ξύλινη ή πέτρινη, ή μια σειρά κεραμίδια, ή βότσαλα κ.α.

Απομάκρυνση μελισσών από μία πηγή νερού :             Εάν ο μελισσοκόμος δεν φροντίσει να παράσχει στα μελίσσια του νερό, τότε οι μέλισσες θα αναγκαστούν να βρουν μόνες τους. Θα προτιμήσουν σ’ αυτή την περίπτωση την πιο κοντινή πηγή νερού, έστω εάν αυτή είναι η πισίνα κάποιου γειτονικού σπιτιού, ή η ποτίστρα του παρακείμενου στάβλου. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι μέλισσες να απομακρυνθούν από αυτή την πηγή νερού που έχουν ωστόσο συνηθίσει.            Η μία λύση είναι να μεταφερθούν τα μελίσσια σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιομ. Μακριά από την θέση του μελισσοκομείου, για 2 εβδομάδες, έτσι ώστε να χάσουν την μνήμη τους.            Η άλλη λύση, και η πιο επικίνδυνη και μη συνιστώμενη, είναι να τοποθετηθούν στην πηγή νερού ουσίες που απωθούν τις μέλισσες, ενώ ταυτόχρονα να τους δοθεί μία άλλη πηγή νερού.
            Η ουσία που συνήθως χρησιμοποιείται ως απωθητικό των μελισσών είναι το καρβολικό οξύ. Το καρβολικό οξύ είναι  κρυσταλλικό, διαλύεται σε ζεστό νερό σε αναλογία 20-50 γραμ. ανά 100 ml νερού. Η ποσότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο μικρότερη ποσότητα οξέος θα χρειαστεί να διαλυθεί. Το καρβολικό οξύ χρησιμοποιείται μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις καθώς είναι ιδιαίτερα τοξικό, ενώ έχει κατηγορηθεί και ως καρκινογόνο.
Στη νέα θέση που θέλουμε να προσελκύσουμε τις μέλισσες, τοποθετούμε στην αρχή δισκάκι με σιρόπι, και όταν συνηθίσουν οι μέλισσες να το επισκέπτονται, τότε το αντικαθιστούμε με νερό.


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ποτίστρες και κάδους τροφίμων οπως περιγράφεται σε σχετικό μας άρθρο

πηγη: http://www.melissokomia.gr/

Επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
Επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

17/5/18

Παραγωγή βασιλικού πολτού σε διώροφα μελίσσια

Για την παραγωγή βασιλικού πολτού με τη μέθοδο αυτή,χρησιμοποιούνται μελίσσια 2 ορόφων με 20 κηρήθρες πληθυσμό
1η ημέρα: Γίνεται η διαμόρφωση στο μελίσσι εκτροφής που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του βασιλικού πολτού . Έτσι η βασίλισσα πρέπει να βρίσκεται στον κάτω όροφο περιορισμένη με βασιλικό διάφραγμα ενώ στον επάνω όροφο θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 κηρήθρες ανοιχ- τού γόνου. Την ίδια αυτή ημέρα θα πρέπει να δημιουργηθούν και τα μελίσσια έναρξης.
Μελίσσια έναρξης: Αυτά είναι δυνατά , ορφανά μελίσσια (όπως ακριβώς τα μελίσσια της 1ης μεθόδου ) των 10 κηρηθρών τα οποία στόχο έχουν να βοηθήσουν ώστε η αποδοχή να είναι υψηλή από την πρώτη φορά. Για το λόγο αυτό θα φιλοξενήσουν τα εμβολιασμένα βασιλικά κελιά για μια μέρα μόνο όμως την πρώτη μόνο φορά.
2η ημέρα: Από το μελίσσι έναρξης αφαιρείται το πλαίσιο του ανοιχτού γόνου,και 60 εμβολιασμένα κελιά τοποθετούνται στο κέντρο ανάμεσα σε 2 κηρήθρες εκκολαπτόμενου γόνου .Ακολουθεί τροφοδότηση με σιρόπι (1: 1 ) και γυρεόπιττα .
3η ημέρα: Τα εμβολιασμένα βασιλικά κελιά μεταφέρονται από το μελίσσι έναρξης στον επάνω όροφο του διώροφου μελισσιού .Το πλαίσιο τοποθετείται στο κέντρο, δεξιά και αριστερά του οποίου υπάρχουν κηρήθρες με ανοιχτό γόνο (εικόνα 5 ).
Στο μελίσσι έναρξη ς επιστρέφεται η βασίλισσα του είτε με εισαγωγή σε κλουβί, είτε με συνένωση με τη μέθοδο της εφημερίδας.
4η ημέρα: Κενή
5η ημέρα (3η από τον εμβολιασμό): Γίνεται η αφαίρεση του πλαισίου με τα βασιλικά κελιά προκειμένου να συλλεχθεί ο βασιλικός πολτός. Το μελίσσι επιθεωρείται για πιθανά φυσικά βασιλικά κελιά τα οποία καταστρέφονται.Ακολουθεί εμβολιασμός με λάρβες κατάλληλης ηλικίας και τα τεχνητά κελιά τοποθετούνται κατευθείαν στο διώροφο μελίσσι ,στον επάνω όροφο στο κέντρο , ανάμεσα σε 2 κηρήθρες ανοιχτού γόνου . Το μελίσσι έναρξης χρησιμοποιήθηκε μόνο την πρώτη φο- ρά και για μι α μόνο ημέρα.
Εικόνα . Συλλογή Β.Π. από διώροφο μελίσσι. Η βασίλισσα περιορίζεται στον κάτω όροφο με βασιλικό διάφραγμα. Τα πρώτα κελιά μεταφέρονται από μελίσσι έναρξης. Κάθε 6η ημέρα στο πάνω όροφο τοποθετούνται δύο πλαίσια με σφραγισμένο γόνο .
Και στη μέθοδο αυτή απαιτείται προσθήκη γόνου. Έτσι κάθε 2ο εμβολιασμό (6 ημέρες) μεταφέρονται 2 κηρήθρες ανοι- χτού γόνου από τον κάτω όροφο στον επάνω τα οποία τοποθετούνται δεξιά και αριστερά από τη θέση που τοποθετούνται τα βασιλικά κελιά .
Προσοχή με την μέθοδο αυτή υπάρχει περίπτωση οι μέλισσες να φτιάξουν βασιλικά κελιά σμηνουργίας στον κάτω όροφο γι’ αυτό και χρειάζεται περιοδικός έλεγχος.


Ανδρέας Θρασυβούλου , Τσαλίμαλμα Ευθυμία
Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας
Σχολή Γεωπονίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

15/5/18

Μελίσσια ισοδύναμα στην ίδια περιοχή δεν συλλέγουν την ίδια ποσότητα νέκταρος


Μελίσσια με την ίδια δυναμικότητα που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και εκμεταλλεύονται την ίδια νομή,  ασφαλώς και θα συλλέγουν περίπου παρόμοια ποσότητα νέκταρος. Η διαφοροποίηση από το ένα μελισσοκομείο στο άλλο πιθανό να οφείλεται στο διαθέσιμο χώρο που έχουν για την αποθήκευση των τροφών. 
Μελίσσια στα οποία υπάρχουν άδειες κηρήθρες για την συμπύκνωση του νέκταρος και την τοποθέτηση του μελιού,  συλλέγουν περισσότερο μέλι από άλλα μελίσσια όπου οι κηρήθρες έχουν ήδη σφραγιστεί και μπλοκαριστεί με μέλι. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε την διαφορά εάν τρυγήσετε και τοποθετήσετε αμέσως τις τρυγημένες κηρήθρες στα μελίσσια.
Μια δεύτερη αιτία πιθανό να είναι η διαφορετική έκταση του γόνου στα μελίσσια των δύο μελισσοκομείων. Εάν τα δικά σας μελίσσια έχουν κατά πολύ μεγαλύτερη έκταση γόνου από τα γειτονικά γιατί είχατε καταφύγει σε κάποιους χειρισμούς διέγερσης εκτροφής γόνου, οι τροφές που συλλέγονται απ’ έξω  χρησιμοποιούνται για την εκτροφή του γόνου και δεν περισσεύουν για να αποθηκευθούν.
Η παρουσία άκτιστων  κηρηθρών, το γενετικό υλικό (λιγότερο  παραγωγικές βασίλισσες), οι συχνές επιθεωρήσεις, τα βασιλικά διαφράγματα χωρίς την δεύτερη είσοδο είναι επίσης αιτίες οι οποίες μειώνουν τις αποδόσεις και πιθανό να κάνουν τη διαφορά που είδατε.


Εργαστήριο μελισσοκομιάς ΑΠΘ

επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook

12/5/18

Βασιλοτροφία μικρής κλίμακας

Αγαπητοί αναγνώστες σήμερα θα δούμε μια μέθοδο παραγωγής βασιλισσών σε μικρή κλίμακα που μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.Επέλεξα να την παρουσιάσω διότι η μελισσοκομία είναι οικουμενική και οι μέθοδοι που ακολουθούνται είναι σχεδόν ίδιες όπως θα διαπιστώσετε.Παρόμοιες μεθόδους έχουμε αναρτήσει και θα τις βρείτε κάτω από την κατηγορία βασιλοτροφία.Ακολουθεί η μέθοδος πιο κάτω.
Χρήση κυψέλης με βασίλισσα που δεν ετοιμάζεται να σμηνουργήσει
Η μέθοδος περιγράφεται στο βιβλίο με τίτλο “Breeding Better Bees”(Dews and Milner).Λειτουργεί κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Ένα ορφανό μελίσσι θα αρχίσει να χτίζει τα βασιλικά κελιά.
  2. Ένα μελίσσι με βασίλισσα θα συνεχίσει να περιποιείται τα αρχινισμένα κελιά εφόσον τα κρατήσουμε χωριστά από την βασίλισσα.
  3. Το μελίσσι δεν πρέπει να κάνει προετοιμασίες να σμηνουργήσει.
  4. Η Βασίλισσα μπορεί να αφαιρεθεί από την κυψέλη της και να επιστραφεί σε 24 ώρες χωρίς να την βλάψουν οι μέλισσες.
Ημέρα 1η)Το πλαίσιο επάνω στο οποίο ευρίσκεται η βασίλισσα μαζί με τις μέλισσες μεταφέρεται σε μικρή κυψέλη και τοποθετείται ανάμεσα από δύο άχτιστα πλαίσια.Μικραίνουμε την είσοδο για αποφυγή λεηλασίας.Στο κενό που δημιουργήθηκε στην κυψέλη που θα αρχίσει να χτίζει τα κελιά από την αφαίρεση του πλαισίου με την βασίλισσα, φροντίζουμε οι πλευρές του να αποτελούνται από πλαίσια με ανοικτό γόνο.Μια ώρα μετά το κενό θα κατακλυσθεί από παραμάνες την ίδια ώρα που θα εισάγουμε στο κενό το πλαίσιο με τα εμβολιασμένα κελιά.
Ημέρα 2η)Εαν χρησιμοποιούμε μόνο εμβρυοθάλαμο,εικοσι τέσσερεις ώρες μετά την μετακίνηση της βασίλισσας τοποθετούμε πλαισιοδιάφραγμα πάνω απο τα εμβολιασμένα και αρχινισμένα κελιά.Η βασίλισσα και το πλαίσιο με τις μέλισσες επιστρέφουν στο μελίσσι.Εναλλακτικά τα αρχινισμένα βασιλικά κελιά μπορούν να τοποθετηθούν πάνω απο βασιλικό διάφραγμα(όροφος)στο κέντρο της γονοφωλιάς ανάμεσα σε δύο πλαίσια ανοικτού γόνου και ενός πλαισίου με γύρη εξωτερικά των πλαισίων του γόνου.Ο υπόλοιπος χώρος συμπληρώνεται με χτισμένα πλαίσια.
Ημέρα 11η)Εισάγουμε σφραγισμένα βασιλικά κελιά σε παραφυάδες τριών πλαισίων τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο.
Σύμφωνα με το  ΑΠΘ στα μελίσσια που εισάγουμε εμβολιασμένα κελιά παρουσία της βασίλισσας την δέκατη ημέρα η βασίλισσα καταστρέφει όλα τα κελιά.Για τον λόγο αυτό εάν θέλουμε να βγάλουμε βασίλισσες πρέπει να περιορίσουμε την βασίλισσα.

επικοινωνία: periskepsis@gmail.com
επισκεφθείτε την ομάδα μας στο facebook